Privacy

Om je goed te kunnen ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Voor Zzapps staat jouw privacy voorop. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van je hebben.

We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waartoe je ze aan ons hebt gegeven. We delen of gebruiken ze nooit ergens anders voor zonder jouw toestemming, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. En we vragen je alleen om informatie die we echt nodig hebben.

Zzapps is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die wet staat onder andere dat je ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van je hebben. En dat je deze informatie kunt laten veranderen, als er iets niet klopt.

Wil je meer weten over hoe we omgaan met je persoonsgegevens? Stuur een e-mail naar info@zzapps.nl.